23 dni do PR 2015

Już tylko 23 dni zostało do rozpoczęcia Zlotu w Perth Amboy! Dziękujemy za dotychczasowe  zgłoszenia i wciąż przyjmujemy kolejne. Klub RYC w Perth Amboy może pomieścić ograniczoną liczbę osób i ze względu na przepisy przeciwpożarowe liczba uczestników naszej randki nie może tej liczby przekroczyć. Władze RYC postawiły ten warunek bardzo jasno i musimy go przestrzegać. Prosimy więc o jak najszybsze podjęcie decyzji w kwestii uczestnictwa w imprezie. Zgłoszenia można składać pod telefonami:

  • 347-234-8666
  • 646-642-5501
  • 908-392-3446

A poniżej flagowa łódka PR 2015 – “Lady”. Armatorem jest komodor Zlotu – Anzelm Krysa i choć sam nie będzie startował w regatach już powierzył ją doświadczonej załodze. Portem macierzystym “Lady” jest Gateway Marina na Brooklynie.

Lady